fbpx

Kontakt

Kontakt

Adresa

NETPHARMA s.r.o.

Priekopa 1915/55A
060 01 Kežmarok

Kontaktné údaje

Katarína Vargová
marketing director

Fakturačné údaje

IČO: 46 415 173
DIČ: 2820013174
IČ DPH: SK 2820013174

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu, vložka č. 25330/P

Tatra banka
č.u.: 2922869107/1100
IBAN: SK70 1100 0000 0029 2286 9107
SWIFT (BIC): TATRSKBX